Perustiedot

Nurmijärven Yhteiskoulu on perustettu vuonna 1929. Oma koulurakennus valmistui 1955, ensimmäinen lisärakennus siihen valmistui 1962 ja toinen lisärakennus 1991. Kolmas lisärakennus valmistui joulukuussa 2007 ja otettiin käyttöön tammikuussa 2008. Vanhimpien osien ja sivurakennuksen saneeraus toteutettiin kolmessa osassa vuosien 2008-2009 aikana.


NYK sijaitsee 35 km Helsingistä pohjoiseen valtatie E3:n varrella Nurmijärven Kirkonkylässä. Nurmijärvellä on yli 42 000 asukasta.


Rehtorina toimii Mikko Jordman ja apulaisrehtoreina Maria Similä ja Pekka Linna.
Opettajia on 65 ja muuta henkilökuntaa noin 20. Nurmijärven Yhteiskoulussa on 800 oppilasta, joista peruskoulun 7-9. luokilla 550 (264 poikaa ja 286 tyttöä) ja lukiossa 250 (116 poikaa ja 134 tyttöä).


Koulussa on pitkään painotettu tietotekniikan opetusta. Tärkeintä hyvässä koulussa on kuitenkin se, että jokainen tuntee olevansa tärkeä ja oikeassa paikassa joka päivä. Sen päälle on hyvä rakentaa korkeatasoista opetusta, monipuolisia oppimisympäristöjä ja erilaisia painotuksia. Haluamme olla koulu, jossa hienot perinteet, toisista välittäminen ja ajassa kulkeminen muodostavat kokonaisuuden, jossa on hyvä kasvaa ihmisenä niin oppilaana kuin kasvattajanakin.

Haluamme verkostoitua lähelle ja kauas, olla osa maailmaa. Panostamme niin kansainväliseen toimintaan (Kiina, Puola, Erasmus, yhteysopettaja Pia Hägglund-Viljanen) kuin työelämätaitoihin, taidekasvatuksen verkostoihin ja yrittäjyyteenkin. Yksi iso ilon aihe on JOPI (joustava pienryhmä), jonka kautta nuorella on hyvät mahdollisuudet pysyä koulun toiminnassa ja oppimisessa mukana silloinkin, kun elämässä osuu kohdalle vähän ahtaampi paikka.

NYKin lukio on oppilaitos, jossa pitkät perinteet yhdistyvät uteliaaseen ja avoimeen näkökulmaan kohti tulevaisuutta. Koulussamme  yhdistyvät opettajien tinkimätön suhtautuminen oman tiedonalan uusimpaan tietoon, opiskelijan opiskelu ylioppilaskirjoitusten lisäksi kohti hyvää elämää sekä jatko-opintoja sekä monipuolinen aktiivinen ja yhteisöllinen kansalaisuus ja toimijuus. NYK on kooltaan ihanteellinen lähilukio, jossa jokainen on tärkeä ja jokaisesta välitetään samalla kun pystymme tarjoamaan monipuolisen ja kattavan kurssivalikoiman taiteista tieteisiin. Teemme yhteistyötä Rajamäen lukion kanssa ja yhdessä muodostamme suuren lukioyhteisön.

Koulullamme on oikeus ottaa vastaan tietokoneen ajokortin suorituksia (yhteysopettaja: Raisa Kontulainen).

NYK toimi yksityisenä kouluna kunnan koulujärjestelmässä vuosina 1929-2002 (73 vuotta). 1.8.2002 lähtien koulu siirtyi osaksi kunnan koululaitosta.